Підсумки голосування 2018р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

(ПАТ «УКРНДІХІММАШ»)

(код за ЄДРПОУ 00220285).

 

1. Про обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

-          Коргун Ярослав Юрійович;

-          Смирнов Олександр Олександрович;

-          Москаленко Тетяна Єгорівна;

-          Шепиль Тетяна Енвирівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

-          Коргун Ярослав Юрійович;

-          Смирнов Олександр Олександрович;

-          Москаленко Тетяна Єгорівна;

-          Шепиль Тетяна Енвирівна.

 

2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Секретарем Загальних зборів Гуменну Світлану Миколаївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Секретарем Загальних зборів Гуменну Світлану Миколаївну.

 

3. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин;

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;

- Голова загальних зборів ставить питання на голосування.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

- Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

- Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин;

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;

- Голова загальних зборів ставить питання на голосування.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

- Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

- Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

 

4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

 

5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Голови Правління за 2017 рік затвердити. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Голови Правління за 2017 рік затвердити. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

 

6. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

 

7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Висновки зовнішнього аудитора (аудиторської компанії), наведені в аудиторському звіті за 2017 рік, прийняти до уваги.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Висновки зовнішнього аудитора (аудиторської компанії), наведені в аудиторському звіті за 2017 рік, прийняти до уваги.

 

8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

 

9. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік та прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2017 році, у повному обсязі направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди у 2018 році за підсумками 2017 року не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2017 році, у повному обсязі направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди у 2018 році за підсумками 2017 року не нараховувати та не виплачувати.

 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

- Левандовський Анатолій Станіславович (голова Наглядової ради);

- Александрук Віталій Васильович;

- Суслова Світлана Олегівна;

- Обіход Лідія Миколаївна;

- Савчук Михайло Володимирович.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

- Левандовський Анатолій Станіславович (голова Наглядової ради);

- Александрук Віталій Васильович;

- Суслова Світлана Олегівна;

- Обіход Лідія Миколаївна;

- Савчук Михайло Володимирович.

 

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Левандовський Анатолій Станіславович;

- Александрук Віталій Васильович;

- Суслова Світлана Олегівна;

- Обіход Лідія Миколаївна;

- Савчук Михайло Володимирович.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Левандовський Анатолій Станіславович;

- Александрук Віталій Васильович;

- Суслова Світлана Олегівна;

- Обіход Лідія Миколаївна;

- Савчук Михайло Володимирович.

 

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради. Винагорода за даними договорами не нараховується. Обрати Голову Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» Бєженка Андрія Олександровича уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради. Винагорода за даними договорами не нараховується. Обрати Голову Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» Бєженка Андрія Олександровича уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

13.1.Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на вчинення значних правочині (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/, участі у тендерах, проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства, взяття кредитів, підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

13.2. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

13.3.Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства Бєженко А.О. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

13.4. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства Бєженко А.О. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 14 075 212 голоси, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

13.1.Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на вчинення значних правочині (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/, участі у тендерах, проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства, взяття кредитів, підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень нуль копійок).

13.2. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

13.3.Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства Бєженко А.О. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

13.4. Повноваження, надані Голові Правління Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Голові Правління Товариства Бєженко А.О. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: