Повідомлення про загальну кількість та кількість голосуючих акцій

Повідомлення

про загальну кількість та кількість голосуючих акцій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

(ПАТ «УКРНДІХІММАШ»)

(код за ЄДРПОУ 00220285).

 

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного Національним депозитарієм України станом на 11.04.2018 р., ПАТ «УКРНДІХІММАШ» повідомляє, що:

-         Загальна кількість простих іменних акцій становить 14 195 760 (чотирнадцять мільйонів сто дев`яносто п`ять тисяч сімсот шістдесят) штук;

-         Кількість голосуючих акцій становить 14 075 212 (чотирнадцять мільйонів сімдесят п`ять тисяч двісті дванадцять) штук.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: