Виправлення помилки в публікації 24.03.16

Виправлення помилки

в Повідомлені про проведення загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ 00220285, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21, телефон (057) 730-43-02) повідомляє, що в Повідомлені про проведення загальних зборів, яке було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 (4341) 24 березня 2016р. була допущена помилка.

Абзац третій слід читати: Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів – 20 квітня 2016 р.

Голова правління Бєженко Андрій Олександрович.

12.04.2016

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: