Протокол №7 лічильної комісії від 20 березня 2013р.

ПРОТОКОЛ 7 

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню N 14 на чергових загальних зборах

ПАТ «УКРНДIXIММАШ»

Дата проведення чергових загальних зборів - 20 березня 2013р.

 

м. Харків                                                                               20 березня 2013р.

 

Питання винесе на голосування: «Обрання членів ревізійної комісії»

1. Обрання членів ревізійної комісії:

Пропозиції по складу наглядової ради

Кількість голосів за результатами кумулятивного голосування

1. Андреєва Тетяна Петрівна

14 071 958

2. Захарченко Ганна Миколаївна

14 072 564

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна

14 072 624

4. Коробка Валентина Миколаївна

726

 

Таким чином, обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Андреєва Тетяна Петрівна              - 14 071 958 голосів

2. Захарченко Ганна Миколаївна         - 14 072 564 голосів

3. Цоцоріна Ірина Вячеславівна      - 14 072 624 голосів

 

 

Голова лічильної комісії                                            Шепіль Т.Е.

 

Члени лічильної комісії                                             Корольова С.О.

                                                                               Гвоздікова О.К.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: