Протокол №6 лічильної комісії від 20 березня 2013р.

ПРОТОКОЛ № 6 

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню N 12 на чергових загальних зборах

ПАТ «УКРНДIXIММАШ»

Дата проведення чергових загальних зборів - 20 березня 2013р.

 

м. Харків                                                                               20 березня 2013р.

 

Питання винесе на голосування: «Обрання голови та членів наглядової ради»

1. Обрання членів наглядової ради:

Пропозиції по складу наглядової ради

Кількість голосів за результатами кумулятивного голосування

1.Левандовський Анатолій Станіславович

14 071 798

2.Александрук Віталій Васильович

14 071 998

3.Обіход Лідія Миколаївна

14 071 938

4.Суслова Світлана Олегівна

14 071 998

5.Савчук Михайло Володимирович

14 071 998

6.Котляр Андрій Анатолійович

260

Таким чином, обрати наглядову раду у складі 5 осіб, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. Левандовський Анатолій Станіславович    - 14 071 798 голосів

2. Александрук Віталій Васильович                   - 14 071 998 голосів

3. Обiход Лідія Миколаївна                                     - 14 071 938 голосів

4. Суслова Світлана Олегівна                       - 14 071 998 голосів

5. Савчук Михайло Володимирович          - 14 071 998 голосів

2.Обрання голови наглядової ради:

Пропозиції по складу наглядової ради

Кількість голосів за результатами кумулятивного голосування

1.Левандовський Анатолій Станіславович

14 071 758

2.Александрук Віталій Васильович

40

3.Обіход Лідія Миколаївна

40

4.Суслова Світлана Олегівна

40

5.Савчук Михайло Володимирович

40

6.Котляр Андрій Анатолійович

40

Таким чином, головою наглядової ради обрати Левандовського Анатолія Станіславовича.

 

Голова лічильної комісії                                            Шепіль Т.Е.

 

Члени лічильної комісії                                             Корольова С.О.

                                                                               Гвоздікова О.К.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: