ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ від 20.03.2013

ПРОТОКОЛ PEЄCTPАЦІЙНОЇ KOMICIЇ

НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ AКЦІOНEPIB ПУБЛIЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРНДIXIММАШ»

 

м. Харків                                                                             20 березня 2013р.

Збори відбуваються в очній формі.

Початок реєстрації учасників зборів о 10.00 г. 20 березня 2013р. Закінчення реєстрації учасників зборів (час початку роботи зборів) об

11.00 г. 20 березня 2013р.

Дата складання реєстру переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:

14 березня 2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах:

Згідно з даними облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 14 березня 2013р. акціонерами, які мають право на участь у зборах є 197 осіб, що володіють у сукупності 14 195 760 (чотирнадцять мільйонів сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят) акцій (голосів), що складає 100% статутного капіталу товариства.

Для участі в зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 14 072 624 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів, що відповідає 99,13% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Для визначення кворуму достатньо 8 517 456 шт. голосуючих акцій товариства, які мають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.

Кворум зборів: 99,13%

Повноваження присутніх акціонерів (їх) представників були належним чином перевірені та підтверджені

Письмових скарг i заяв за процедурою реєстрації не поступило.

За результатами реєстрації та відповідно до вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», збори мають кворум, вважаються повноважними.

 

Голова реєстраційної комісії                                         Гвоздікова О.К.

 

Члени реєстраційної комісії                                          Шепіль Т.Е.

                                                                                  Корольова С.О.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: