Перелік акціонерів від 20.03.2013

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в чергових

загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «УКРНДІХІММАШ»

 

 

м. Харків                                                                                20 березня 2013р.

 

 

п/п

Назва / Прізвище, ім’я, по-батькові акціонерів

Кількість

акцій,

штук

Частка в

загальній

кількості

голосую-

чих акцій,

%

1

Компанія з обмеженою відповідальністю «Вільхельміна Холдінг Лімітед»

14 071 050

по довіреності

99,1214

2

Амшарін Геннадій Іванович

60

0,0005

3

Бірюкова Ірина Андріївна

24

0,0001

4

Гвоздікова Олена Костянтинівна

60

0,0004

5

Корольова Світлана Олександрівна

10

0,0000

6

Качанов Bіктор Акимович

360

0,0025

7

Кузнєцова Hіна Володимирівна

24

0,0001

8

Суліма Анатолій Миколайович

58

0,0004

9

Харченко Михайло Андрійович

52

0,0004

10

Шепіль Тетяна Eнверівна

60

0,0004

11

Солоха Євген Михайлович

200

0,0022

12

Стороженко Олег Тимофійович

666

0,0046

 

Всього

14 072 624

99,13

 

 

Голова реєстраційної комісії                                                   Гвоздікова О.К.

 

Член реєстраційної комісії                                                   Шепіль Т.Е.

 

Член реєстраційної комісії                                                   Корольова С.О.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: