ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ № 4

 

лічильної комісії про підсумки голосування 25 травня  2012 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів – 25 травня  2012 р.

 

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

 

  1. Обрання голови та секретаря зборів;
  2. Обрання лічильної комісії та затвердження ії складу;
  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів;
  4. Прийняття рішення  про  купівлю землі;
  5. Прийняття рішення про одержання  позики на купівлю землі;
  6. Внесення змін  до статуту товариства.

 

Рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного :

 

1. Обрати головою загальних зборів Домущея Геннадія Тимофійовича

Обрати секретарем загальних зборів Бірюкову Ірину Андріївну

Рішення прийнято

Одностайно-14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100 % голосів від присутніх на зборах.

 

2. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії:

1. ШепільТ.Е.

2.  Гвоздікова О.К.

3. Корольова С.О.

Рішення прийнято

Одностайно 14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100 % голосів від присутніх на зборах.

 

3. Прийняття рішень з питань  порядку проведення зборів.

1. Затвердити регламент загальних зборів:

-по всім шести питанням  – до 5хв;

2. Голосування з питань порядку денного зборів проводити з використанням  бюлетенів для голосування.

3. Питання, зауваження, пропозиції по доповідям передавати в письмовій формі в президію через секретаря.

Рішення прийнято

Одностайно 14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100 % голосів від присутніх на зборах.

 

4. Викупити землю, якою користується товариство  на правах постійного використання.

 

Рішення прийнято

“ЗА”-14071886 голосів , що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 99,9% голосів від присутніх на зборах.

«ПРОТИ»-нема

«УТРИМАВСЯ»-60 голосів, що складає 0,1 %  від присутніх на зборах.

 

5.  Одержати позику на купівлю землі в розмірі до 5 млн.дол.США.

Рішення прийнято

Одностайно 14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100 % голосів від присутніх на зборах.

 

6. Внесення змін до  Статуту товариства.

  1. Частину 21 п 9.3.1.  викласти  в наступній редакції:

Прийняття  рішення  про вчинення значних правочинів, якщо предметом  значного правочину  є ринкова  вартість майна  або послуг, яка перевищує 25 відсотків за даними  останньої  річної  фінансової звітності Товариства.

2. Доручити голові правління, генеральному диектору   Домущею Геннадію Тимофійовичу  підписати  зміни до Статуту.

Рішення прийнято

Одностайно 14071946 голосами, що складає 99,13% голосів від загальної кількості та 100 % голосів від присутніх на зборах.

 

 

 

Голова лічильної комісії                           Шепіль Т.Е.

 

Члени лічильної комісії                              Корольова С.О

 

Гвоздікова О.К.

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: