Позачергові збори (повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановний акціонер_________________________________________________

 

Наглядова рада публічного акціонерного товариства “Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування” повідомляє, що 25 травня 2012 р. об 11.00. г. за адресою: м. Харків, вул. М.Конєва, 21, 2 поверх, адміністративний корпус, кім.201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація учасників проводиться з 10.00 г. до 11.00 г. 25 травня 2012р. за місцем проведення зборів за пред’явленням паспорту. Для представників-довіреність.

Право на участь у загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів товариства. Дата складання переліку акціонерів –21 травня 2012 р.

 

Порядок денний :

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

4. Прийняття рішення про купівлю землі.

5. Прийняття рішення про одержання позики на купівлю землі.

6. Внесення змін до статуту товариства.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів буде здійснюватися, починаючи з дати виходу повідомлення у робочі дні з 13.00 г. до 16.30 г. за місцем проведення зборів.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості, типу, або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання або проекту рішення.

 

Наглядова рада ПАТ “УКРНДІХІММАШ”

 

 

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: