Акционерам

 

2012 РІК:

 Повідомлення про проведення річних загальних зборів 13 квітня 2012р.

 - протокол №23 чергових загальних зборів

 - протокол №3 лічильної коміссіі про підсумки гососування на зборах

Особлива информація емітента від 13 квітня 2012р.

 1  2  3

РІЧНИЙ звіт за  2011 рік

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 25 травня 2012р.

- протокол №24 позачергових загальних зборів

- протокол №4 лічильної коміссіі про підсумки голосування на позачергових зборах

Особлива інформація емітента від 12 вересня 2012р.

Особлива інформація емітента від 27 листопада 2012р.

Особлива інформація емітента від 21 грудня 2012р.

2013 РІК:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 20 березня 2014р.

Особлива інформація емітента від 20 лютого 2013р.

Особлива інформація емітента від 20 березня 2013р.

- протокол №25  чергових загальних зборів

- перелік акціонерів від 20 березня 2013р.

- ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ від 20 березня 2013р.

- Протокол №5 лічильної комісії від 20 березня 2013р.

- Протокол №6 лічильної комісії від 20 березня 2013р.

- Протокол №7 лічильної комісії від 20 березня 2013р.

РІЧНИЙ звіт за 2012 рік

2014 РІК:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 09 квітня 2014р.

РІЧНИЙ звіт за 2013 рік

2015 РІК:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 08 квітня 2015р.

Особлива інформація емітента від 27 листопада 2015р.

РІЧНИЙ звіт за 2014 рік

До уваги акціонерів від 17 квітня 2015р.

Виправлення помилки в Річної інформації за 2014 рік

2016 РІК:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 26 квітня 2016р.

Виправлення помилки в публікації від 24.03.2016

Особлива інформація емітента від 26 квітня 2016р.

РІЧНИЙ звіт за 2015 рік

2017 РІК:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 19 квітня 2017р.

Особлива інформація емітента від 19.04.2017р. звільнення

Особлива інформація емітента від 19.04.2017р. призначення

Особлива інформація емітента від 19.04.2017р.

РІЧНИЙ звіт за 2016 рік.

Протокол №28 чергових загальних зборів від 19.04.2017р.

СТАТУТ ПАТ "УКРНДІХІММАШ" (нова редакція)

Положення про Загальні збори (нова редакція)

Положення про Наглядову раду (нова редакція)

Положення про Правління (нова редакція) 

Положення про Ревізійну комісію (нова редакція)

2018 РІК: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів 17 квітня 2018р. 

Річна інформація емітента цінних паперів від 04.04.2018р.

Повідомлення про загальну кількість та кількість голосуючих акцій

Особлива інформація емітента від 19.04.2018р. (Правління)

Особлива інформація емітента від 19.04.2018р. (Правочину)

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Особлива інформація емітента від 29.11.2018р.

Протокол №22 засідання Наглядової ради від 26.11.2018р. розміщення 29.11.2018р.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: