Информация

Річні загальні збори акціонерів від 13 квітня 2012р.

- повідомлення про проведення річних загальних зборів

- протокол №23 чергових загальних зборів

- протокол №3 лічильної коміссіі про підсумки гососування на зборах

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: