Нормативное обеспечение

Разработка стандартов и технических условий, проведение технической экспертизы ТУ и НД.  

Выполнение заявок на обеспечение  НД на договорных условиях.

Перечень разработанных последних отраслевых стандартов:

- ГСТУ 3-17-192-2000 Опори-стояки вертикальних апаратів. Типи, конструкція та розміри. (На заміну АТК 24.200.03-90);

- ГСТУ 3-17-193-2000 Опори циліндричні вертикальних апаратів. Типи та основні розміри. (На заміну АТК 24.200.04-90);

- ГСТУ 3-17-194-2000

- ГСТУ 3-17-200-2000 Збірник (На заміну АТК 24.201.01-90÷АТК 24.201.07-90)

- ГСТУ 3-17-194-2000 Пристрої для встановлення приладів вимірювання температури та сигналізаторів рівня. Типи, конструкція та розміри;

- ГСТУ 3-17-195-2000 Пристрої для встановлення приладів вимірювання рівня. Типи, конструкція та розміри;

- ГСТУ 3-17-196-2000 Пристрої для встановлення приладів вимірювання тиску. Типи, конструкція та розміри;

- ГСТУ 3-17-197-2000 Колонки. Типи, конструкція;

- ГСТУ 3-17-198 -2000 Пробки. Конструкція та розміри;                  

-ГСТУ 3-17-199-2000 Прокладки пристроїв для встановлення приладів вимірювання температури, тиску, рівня. Конструкція та розміри;

- ГСТУ 3-17-200 -2000 Пристрої для встановлення приладів вимірювання температури, рівня та тиску на стальних посудинах та апаратах;

- ГСТУ 3-17-201-2000 Вікна оглядові стальних посудин та апаратів. Типи, конструкція та розміри. Технічні вимоги. (На заміну АТК 24.201.10-90);

- ГСТУ 3-17-202-2000 Теплообмінники труба в трубі розбірні однопотокові. Конструкція та основні розміри. (На заміну АТК 24.202.05-90);

- ГСТУ 3-17-203-2000 Теплообмінники труба в трубі розбірні багатопотокові. Конструкція та основні розміри (На заміну АТК 24.202.06-90);

- ГСТУ 3-17-204-2000 Теплообмінники труба в трубі розбірні малогабаритні. Конструкція та  розміри (На заміну АТК 24.202.07-90);

- ГСТУ 3-17-205-2000 Апарати теплообмінні кожухотрубчасті з плаваючою голівкою та  U- подібними трубами здвоєні. Типи та основні розміри.  (На заміну АТК 24.202.09-90);

- ГСТУ 3-17-206-2000 Апарати теплообмінні кожухо-трубчасті з нерухомими трубними решітками та кожухотрубчасті з температурним компенсатором на кожусі. Блоки. Конструкція та основні розміри. (На заміну АТК 24.202.10-90);

- ГСТУ 3-17-207-2000 Фільтри рідинні сітчасті для трубопроводів. Конструкція, параметри та розміри. Технічні вимоги. (На заміну АТК 24.218.04-90);

- ГСТУ 3-17-208-2000 Ємкості підземні горизонтальні дренажні. Технічні вимоги.(На заміну АТК 26-02-2060-79);

- ГСТУ 3-17-209-2000 Посудини циліндричні горизонтальні для скраплених вуглеводневих газів пропану та бутану. Технічні умови. (На заміну АТК 2-02-2080-84);

- ГСТУ 3-17-210-2000 Газосепаратори сітчасті. Конструкція, параметри та розміри. Технічні вимоги. (Введено вперше);

- ГСТУ 3-020-2001 Зварювання плавленням металевих матеріалів в хімічному та нафтовому машинобудуванні. Вимоги до технологічного процесу. (На заміну ОСТ 26-3-87);


СОУ МПП  71.120-080:2005 Посудини та апарати. Механічні випробування зварних з’єднань (на заміну РД 26-11-08-86);

СОУ МПП 71.120-081:2005 Посудини та апарати. Газові та рідинні методи контролювання  герметичності (на заміну ОСТ 26-11-14-88);

СОУ МПП/НАН 71.120-104/004:2007 Посудини та апарати зварні з корозійностійких сплавів на основі нікелю.Загальні технічні вимоги  (на заміну ОСТ 26-01-858-88); 

СОУ МПП  71.120-079:2007 Посудини та апарати. Методика розрахунку на міцність і герметичність прямолінійних ділянок фланцевих   з’єднань (введено вперше) 

СОУ МПП  71.120-181:2007 Посудини, апарати та трубопроводи. Компенсатори лінзові та стяжки. Методи розрахунку на міцність (введено вперше); 

СОУ МПП/НАН 71.120-182/005:2007 Посудини та апарати зварні з титану та титанових сплавів. Загальні технічні умови  (на заміну ОСТ 26-11-06-85) 

СОУ МПП  71.120-183:2007 Апарати колонні із чавуну. Загальні технічні умови (на заміну ОСТ 26-01-382-79); 

СОУ МПП 71.120-216:2008 Апарати з обертовими барабанами загального призначення. Загальні технічні умови (на заміну ОСТ 26-01-107, ОСТ 26-01-146-88÷ ОСТ 26-01-146-88, ОСТ 26-01-436-85÷ ОСТ 26-01-447-85)

СОУ МПП 71.120-217:2009 Посудини та апарати сталеві зварні. Загальні технічні умови. (на заміну ГСТУ 3-17-191-2000); 

СОУ МПП 71.120-289:2009 Апарати колонні сталеві. Пристрої масообмінні. Типи, основні параметри та розміри  (введено вперше); 

СОУ МПП 71.120-290:2009 Апарати випарні зварні. Загальні технічні умови (на заміну ОСТ 26-01-112-87);

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: