Повідоблення про загальну кількість голосуючих акцій 2019р.

Повідомлення

про загальну кількість та кількість голосуючих акцій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00220285).

 

ПАТ «УКРНДІХІММАШ» повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 12.03.2019 р.:

- Загальна кількість акцій Товариства – 14 195 760 (чотирнадцять мільйонів сто дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій.

- Загальна кількість голосуючих акцій Товариства –  14 075 212 (чотирнадцять мільйонів сімдесят п’ять тисяча двісті дванадцять) штук простих іменних акцій.

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: