Протокол №22 від 26 листопада 2018р

 

Протокол № 22

засідання Наглядової ради

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»

м. Київ                                                                                                                        26 листопада 2018 р.

 

Початок засідання: 16-15

Закінчення засідання: 16-45

Присутні:

Левандовський А.С. – Голова Наглядової ради

Члени Наглядової ради:

Александрук В.В.

Суслова С.О.

Обіход Л.М.

Савчук М.В.

На Засіданні присутні 5 членів Наглядової ради, що складає 100% від загальної кількості Наглядової ради.

Кворум засідання складає - 100%. На підставі цього засідання є правомочним.

 

Порядок денний:

1.      Про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

2.       Про обрання Голови Правління та членів Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

3.       Про затвердження умов Контракту з Головою Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

По першому питанню порядку денного виступив голова Наглядової ради Левандовський А.С. та  повідомив наступне:

Відповідно до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акціонерні товариства", п.п 12.1.2.8,  12.1.2.11, 13.1.2, 13.6.1. та 13.6.2 Статуту ПАТ «УКРНДІХІММАШ», до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління. Правління обирається терміном на 3 (три) роки у кількості 5 (п'ять) осіб. Строк дії повноважень Голови та членів Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» спливає 26.11.2018 року.

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Голови Правління Бєженка А.О., членів Правління Шумарова К.Л., Караченцевої В.В., Бєженко А.О. та Кобзаря І.О. ставлю на голосування питання про припинення повноважень членів Правління та Голови Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ».

Результати голосування:

«За» - 5 голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які прибули для

участі в засіданні.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0%.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0%.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови Правління Бєженка А.О., членів Правління Шумарова К.Л., Караченцевої В.В., Бєженко А.О. та Кобзаря І.О.

 

По другому питанню порядку денного виступив голова Наглядової ради Левандовський А.С. та повідомив наступне:

Відповідно до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акціонерні товариства", п.п 12.1.2.8,  12.1.2.11, 13.1.2, 13.6.1. та 13.6.2 Статуту ПАТ «УКРНДІХІММАШ», до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління. Правління обирається терміном на 3 (три) роки у кількості 5 (п'ять) осіб.

Пропоную обрати Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» строком на 3 (три) роки з 27.11.2018 року по 26.11.2021 року включно в наступному складі:

Голова Правління - Бєженко Андрій Олександрович,

Члени Правління: Сміян Олена Юріївна,

Бєженко Анна Олександрівна,

Болдирєва Любов Омелянівна,

Ткаченко Віта Анатоліївна.

Результати голосування: 

«За» - 5 голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які прибули для

участі в засіданні.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0%.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0%.

Вирішили:

Обрати Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» строком на 3 (три) роки з 27.11.2018 року по 26.11.2021 року включно в наступному складі :

Голова Правління - Бєженко Андрій Олександрович,

Члени Правління: Сміян Олена Юріївна,

Бєженко Анна Олександрівна,

Болдирєва Любов Омелянівна,

Ткаченко Віта Анатоліївна.

 

По третьому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради Левандовський А.С. та повідомив наступне:

Відповідно до п.9 ч.2 ст.52 Закону України "Про акціонерні товариства", п.п 12.1.2.9 та 13.1.5 Статуту ПАТ «УКРНДІХІММАШ», до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов Контракту, який буде підписуватися з Головою Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ». Пропоную присутнім ознайомитися з проектом Контракту з обраним Головою Правління.

Член Наглядової ради Александрук В.В. запропонував затвердити текст Контракту та доручити Голові Наглядової ради Левандовському А.С. підписати Контракт з Головою Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» Бєженко А.О. в запропонованій редакції.

Результати голосування:

«За» - 5 голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які прибули для

участі в засіданні.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0%.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0%.

Вирішили:

Затвердити текст Контракту та доручити Голові Наглядової ради Левандовському А.С. підписати Контракт з Головою Правління ПАТ «УКРНДІХІММАШ» Бєженко А.О. в запропонованій редакції.

 

Всі питання порядку денного вичерпано. Голова Наглядової ради Левандовський А.С. оголосив засідання закритим. 

 

 

 

 

Голова Наглядової ради

ПАТ «УКРНДІХІММАШ»                                                     А.С. Левандовський

 
Проектирование оборудования для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности: